FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिव प्रसाद हुमेगाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा humegaishiva@gmail.com ९८५१२५००३१
दिनानाथ पन्थी अधिकृतस्तर (दशौं) शिक्षा शाखा panthidn@gmail.com ९८४७०३०५११
विदुर कुमार धिमाल उप-सचिव(लेखा) नवौ तह आर्थिक प्रशासन शाखा bidur.dhimal@gmail.com ९८४१९२८५८५
दत्त प्रसाद गौतम पशु विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) पशुपन्छी शाखा dpgautam5khal@yahoo.com ९८४१४१४००१
उदय प्रसाद कोइराला अधिकृतस्तर आठौं शिक्षा शाखा koiralaudaya074@gmail.com ९८४१२८५३६०
खाली रहेको लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) आर्थिक प्रशासन शाखा
राजेश बन्जारा शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) प्रशासन शाखा rajeshdeshpremi@gmail.com ९८४९०११७८०
उज्वल अधिकारी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५१००६०२६
विष्णु प्रसाद गौतम सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा bishnugautam728@gmail.com ९८५११२९६२७
कपिलदेव भट्ट इन्जिनियर (अधिकृतस्तर छैठौं) योजना शाखा kdb.panchkhalmun@gmail.com ९८४३१३०६३३, ९८५८७५०९८५
नारायण कुमार राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१५१०७६३
धन बहादुर बस्नेत स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१४३५८४५
कल्याण प्रसाद सुबेदी अधिकृतस्तर छैठौं योजना/सामाजिक सुरक्षा शाखा kalyansubedi32@gmail.com ९८४१३६५८३२
ईश्वर प्रसाद अधिकारी वाली विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) कृषि शाखा ९८४१६७४४५५
रामेश्वर श्रेष्ठ कृषि प्रशारण अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) कृषि शाखा ९८४१००७९६४
दिनेश चौहान ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेसन ईन्जिनियर सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.panchkhalmun@gmail.com ९८४१५२६५८३
मन्दिरा अधिकारी कानूनी सल्लाहकार कानून शाखा ९८४१३८७१००
निर्मला महर्जन रोजगार संयोजक रोजगार संयोजक शाखा ९८४३६७५८९०
सुबिता ढुंगाना सूचना अधिकारी सुचना तथा प्रशासन शाखा panchkhalmun.notice74@gmail.com ९८४१७४५८८८
राजेन्द्र तिमल्सिना सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajendratimalsinapanchkhal@gmail.com ९८४१००६२२७
पुष्पमाया दनुवार बरिष्ठ राजश्व सहायक राजश्व शाखा ९८४९०१३३०४
शुशिला पाठक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१५२८००४
प्रसन्न सिपखान सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन शाखा ९८४१६२१०९३
मिलन कार्की सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा karukimiraan@gmail.com ९८५११६९६३४
पूर्ण प्रसाद उपाध्याय सहायक पाँचौ आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८६८३०४३२१
गंगा कुमारी रावल प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा ९८४८४२४६६१
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव. ओभरसियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com ९८५११५०१९६
गणेश सापकोटा अमिन योजना शाखा ९८४९५७९९६२
पदम कुमार दनुवार सहायक कम्पुटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा कम्पुटर शाखा ९८४११०२४९६
सम्झना मैनाली सहायक चौथो कृषि तथा सहकारी शाखा ९८४९२६९९८९
सिता कुमारी तामाङ एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८४११०००५९
सुनयना थपलिया एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०७९९३१६
गोमा खरेल फिल्ड सहायक पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०८०४१०४
सुर्यमाया दनुवार बरिष्ट उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८४९३१५९०७
भवानी न्यौपाने उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८६५५९५४१०