FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पाँचखाल नगरपालिका_वडा १ र २ को लागि पिउने पानी आयोजनाको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित कारोबार दैनिक, २०७७/११/११

धर्मकाँटा व्यवसाय सञ्चालनका लागि बढाबढ हुने सम्बन्ध सूचना_२०७७/११/०५

पाँचखाल नगरपालिका सडक मर्मत तथा खानेपानी वितरणको वोलपत्र आव्हानको सूचना, प्रकाशित नायाँ पत्रिका, २०७७/१०/२८

पाँचखाल नगरपालिका मेडिसिन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित पलाञ्चोक साप्ताहिक २०७७/१०/२८