FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कृषि बजार निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित हिमालय टाइम्स_२०८१_०२_३१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_प्रकाशित हिमालय टाइम्स_२०८१_०२_१८

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_प्रकाशित हिमालय टाइम्स_२०८१_०२_१०

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_२०८१_०२_१०