FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नाली निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना_प्रकाशित मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक_२०८०_०६_०१

डिप बोरिङ्गको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना_प्रकाशित मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक_२०८०_०६_०१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना_२०८०_०४_१५

पाँचखाल नगरपालिका_सडक_बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकशित आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक_२०८०_०५_११