FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कृषि उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित प्रभाव दैनिक_२०८१_०१_०४

बागवानी विकास केन्द्रको_ताजा आँप फल बिक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना_२०८०_१२_३०

विपन्न समुदायको क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_प्रकाशित आर्थिक दैनिक_२०८०_१२_२९

कोट्याङ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित प्रभाव दैनिक_२०८०_१२_०९