FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

लागत साझेदारीमा भैंसी (थोरे) प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना, २०७८/०२/२८

नयाँ बहुउद्देशीय नर्सरी स्थापनाको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना, २०७८/०२/१८