FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पाँचखाल नगरपालिकाको विभिन्न सडक मर्मतको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना,प्रकाशित सौर्य दैनिक, २०७७/०७/०६

स्कुटरको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, प्रकाशित हिमालय टाइमस्, २०७७/०६/१९

पाँचखाल नगरपालिकाको विभिन्न सडक तथा भवन मर्मत_निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना, प्रकाशित कारोबार दैनिक, २०७७/०६/१८

पाँचखाल नगरपालिकाको विभिन्न सडक तथा भवन मर्मत/निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना, प्रकाशित कारोबार दैनिक, २०७७/०६/१८