FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शान्ती बहादुर कार्की अन्तरिक लेखा परीक्षक अन्तरिक लेखा परीक्षक शाखा ९८४३३९९७४१
शुशिला पाठक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१५२८००४
सुदर्शन बोलखे बाली संरक्षण अधिकृत (छैठौं) कृषि शाखा ९८४१२५०६८५
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव.इन्जिनियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com ९८५११५०१९६
कालिका ठकुरी अ.न.मी स्वास्थ्य शाखा ९८४९६३७२७२
गणेश सापकोटा अमिन प्राविधिक शाखा ९८४९५७९९६२
अन्जना प्रधान सहायक कम्पुटर अपरेटर महिला बालबालिका शाखा ९८६९६२१४४२
कपिल कोइराला प्रेस सल्लाहकार नगर प्रमुखको सचिवालय ९८५१०७१९२५
पदम कुमार दनुवार सहायक कम्पुटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा कम्पुटर शाखा ९८४११०२४९६
सम्झना मैनाली सहायक चौथो कृषि तथा सहकारी शाखा ९८४९२६९९८९
पवन सापकोटा सहायक स्तर (तेस्रो) जिन्सी शाखा pawansapkota8899@gmail.com ९८४१९१३६९१
सिता कुमारी तामाङ एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८४११०००५९
सुनयना थपलिया एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०७९९३१६
पवन गौतम कम्पुटर सहायक नगर प्रमुखको सचिवालय ९८५१००६००५
गोमा खरेल फिल्ड सहायक पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०८०४१०४
समिर मुस्याजू प्राविधिक सहायक(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) रोजगार संयोजक शाखा ९८४३४४५५५५
निर्मला दनुवार सामाजिक परिचालक (पशु प्राविधिक) पशुपंक्षी तथा पशु शाखा ९८५११५३४१७
सुर्यमाया दनुवार बरिष्ट उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८४९३१५९०७
भवानी न्यौपाने उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८६५५९५४१०
उषा रेग्मी कानूनी सहजकर्ता कानून शाखा ९८६०४३१४५२

Pages