FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना!!

कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा, २०७७/०६/०९

"रेबिजको अन्त: सहकार्य र भ्याक्सिनेसन" सम्बन्धी सूचना

सामाजिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमको संचालन र सहकार्यको लागि सम्बन्धित सबैमा सूचना, २०७७/०६/०१