FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पाँचखाल नगरपालिका_सडक स्तरोन्नतिको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित_राजधानी दैनिक_२०७९_०८_२०

आलु बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना_२०७९_०८_१८

बोलपत्र खोल्ने मिति संसोधन सम्बन्धी सूचना_प्रकाशित राजधानी दैनिक_२०७९_०८_१२

पाँचखाल नगरपालिका_बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित-राजधानी दैनिक_२०७९_०८_११