FAQs Complain Problems

पाँचखाल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ मा संसोधन, २०७५/०४/२४ गतेको विशेष नगर सभाबाट संसोधित,