FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पाँचखाल नगरपालिका बोलपत्र आशयको सूचना (खानेपानी), २०७७/३/१९

चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्द बोलपत्र आव्हानको सूचना, २०७७/०३/१८

कल्भर्ट, कार्यालय भवन, स्टिल फ्याब्रिकेसन को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, २०७७/०२/१३

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरूरी सुचना_2077_02_06