कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
भोला प्रसाद चापागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhola_chapa@yahoo.com ९८५१२५००३१
कपिलदेव भट्ट Engineer योजना शाखा kdb.panchkhalmun@gmail.com 9843130633, 9858750985
रोशन पुन शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा rosepun@gmail.com 9849788389
कमल बहादुर लामा लेखा अधिकृत लेखा अधिकृत lamakamal2072@gmail.com ९८५७६३८००४
पुष्पमाया दनुवार ना.सु राजस्व शाखा 9849013304
राजेन्द्र तिमल्सिना सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajendratimalsinapanchkhal@gmail.com 9841006227
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव. ओभरसियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com 9851150196
शिबराम दुलाल अमिन नक्शापास शाखा sivaramdulal@gmail.com 9841287592
सुबिता ढुंगाना सूचना अधिकारी सुचना तथा प्रशासन शाखा panchkhalmun.notice74@gmail.com ९८४१७४५८८८
दिनेश चौहान सूचना प्रविधि अधिकृत पन्जिकरण शाखा ito.panchkhalmun@gmail.com ९८४१५२६५८३